ЛИРА

Машинно оборудване
и съоръжения

Програма
за лоялност

Включете се програмата на Лира
за лоялни клиенти и пазарувайте с до 10% отстъпка

Програма “Лоялен клиент”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „ЛИРА” ООД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на фирмата ( Програмата ), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси. С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА

1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес в Република България, навършило 18 години.

 
1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на „ЛИРА” ООД.

 
1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

 
1.4. За издаване на клиентска карта желаещите следва да се регистрират в Програмата, чрез попълване на хартиен формуляр, който може да бъде получен на касите на всички магазини;

По време на регистрацията на хартиен формуляр, желаещите да участват следва да въведат свой актуални данни. При некоректно попълнени, непълни, грешни данни „ЛИРА” ООД, си запазват правото да анулира картата и всички привилегии по нея, в това число натрупания оборот.

1.4.1. При успешно извършена регистрация участникът получава клиентска карта с уникален код. При регистрация посредством хартиен формуляр, участникът получава картата с попълването на формуляра.

 
1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно.

 
1.6. При регистрацията в Програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*).

 
1.7. Участниците в Програмата имат право да използват картите си в магазинната мрежа на „ЛИРА” ООД в България.

 
1.8. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата при покупка на стоки на касите на магазина. „ЛИРА” ООД, си запазват правото да изискат и показването на лична карта с цел удостоверяване името на лицето, представящо клиентската карта.

2.1 След попълването на формуляр за издаване на клиентска карта на място в магазина или при направено On-line заявление за получаване на клиентска карта,ние Ви даваме възможност след натрупване на определен оборот да ползвате следните отстъпки:

 

ОТСТЪПКИ ПРИ ПОСТИГНАТ ОБОРОТ:

 От 100,00 до 1999,99 лв 2% STANDART
 От 2000,00 до 4999,99 лв 4% SPECIAL
 От 5000,00 до 6999,99 лв 6% EXECUTIVE
 От 7000,00 до 9999,99 лв 8% PREMIUM
 Над 10000,00 лв 10% VIP

 
2.2 Процентът е фиксиран и не важи за намалени стоки и стоки с етикет “специална цена”. Отстъпката не може да бъде комбинирана с други промоции и оферти.

 
2.3 Картите се раздават свободно, след покупка, на касите на магазина.

 
2.4 Срокът на валидност на всяка карта е една година; периодът на валидност се рестартира след всяко преминаване на по-високо/по-ниско ниво ниво. Срокът на валидност започва да се отчита след активиране/обновяване на картата.

 
2.5 След изтичане на срока на валидност % отстъпка се занулява. Преминаването към по-високо ниво става автоматично веднага след като е събран необходимият оборот;

3.1. „ЛИРА” ООД има право едностранно и без предизвестие да прекратят настоящия договор спрямо участник в Програмата и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на Програмата.

 

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Програмата е валидна. „ЛИРА” ООД има право да определят срока на Програмата по свое усмотрение.

 

3.3. „ЛИРА” ООД, има право по всяко време едностранно да променят настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, в т.ч. системата за калкулация и вида и броя на отстъпките, които участват Програмата, оборота необходим за получаване на дадена отстъпка, както и да прекрати Програмата без предизвестие. Всяка промяна на Общите условия, както и прекратяването на Програмата ще бъде довеждана до знанието на участниците на Интернет адреса www.lira-bg.com и/или по друг подходящ начин по преценка на „ЛИРА” ООД.

 

3.4. „ЛИРА” ООД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „ЛИРА” ООД да участват в Програмата и/или да закупуват продукти от магазините на „ЛИРА“ ООД.

4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на „ЛИРА” ООД. Събраните към момента на уведомяване за инцидента обороти автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта в срок от 10 дни.


4.2. Участниците следва незабавно да уведомят „ЛИРА” ООД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. „ЛИРА” ООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

 
4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на Интернет адреса www.lira-bg.com „ЛИРА” ООД не носи отговорност, ако към определен момент има разминаване между условия посочени в Брошура и/или на други информационни носители и тези на Интернет адреса www.lira-bg.com.

5.1. Участниците в Програма декларират, че са запознати и съгласни със следното:

 

5.2. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „ЛИРА” ООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията ви в Програмата или дадена впоследствие.

 

5.3. „ЛИРА” ООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно българското законодателство и осигурява защитата им, съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, се съгласявате, че „ЛИРА” ООД може да обработва предоставените, при регистрацията в Програмата и впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „ЛИРА” ООД, за продукти/отстъпки, който могат да се получат срещу натрупан оборот и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни от Програмата за посочените цели, „ЛИРА” ООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „ЛИРА” ООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

 

5.4. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „ЛИРА” ООД на контактите посочени в края на тези Общи условия.

 

5.5 От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние в Лира ООД винаги сме спазвали всички законови изисквания и регламенти и за да защитим вашите лични данни, предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент. На нашия сайт lira-bg.com ще откриете Политиката ни за Поверителност. В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. В случай, че искате да се възползвате от услугите и привилегиите си, да участвате в предстоящите промоции и специални намаления, които ви дава лоялната ни програма, трябва да влезете в профила си, да се запознаете и да се съгласите с Политиката ни за поверителност. След като се регистрирате/ влезете в профила си и приемете Политиката ни за поверителност, вашата карта и профил ще бъдат активирани отново в рамките на няколко дни. В случай, че не потвърдите съгласието си сме длъжни да ви уведомим, че профилът ви ще бъде деактивиран, натрупаните точки ще бъдат занулени и няма да можете да се възползвате от персоналните си отстъпки и преференции. Актуалните условия влизат в сила от 25 май 2018 г. за всички клиенти на Лира ООД
В случай на несъгласие с някои от извършените допълнения и изменения, желание за изтриване или промяна на личните ви данни, е необходимо да попълните „Форма за Лични данни на клиент – информация, коригиране,изтриване”, която можете да изтеглите от сайта (от профила си или от страницата Политика за поверителност) и да я изпратите на имейл store_vn@lira-bg.com

 

5.6. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти/отстъпки и промоции на „ЛИРА” ООД, както и от получаване на други рекламни материали и оферти, включително от партньори на „ЛИРА” ООД на имейл office@lira-bg.com

 

5.7. Имате право да поискате регистрацията ви в Програмата да бъде заличена, заедно с предоставените от вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

 

Контакти за връзка с „ЛИРА” ООД:
Е-mail: store_vn@lira-bg.com

Телефон: +359 (0)52 305 927